HOME365 VUI HỌC MỖI NGÀY

Ứng dụng làm bài tập cho học sinh tiểu học

Điều Khoản Sử Dụng

Đây là điều khoản sử dụng dành cho ứng dụng Home365 do CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG phát triển và sở hữu (“Công ty”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”). Theo những điều khoản sử dụng này, cùng với Chính sách quyền riêng tư, chúng tôi sẽ tạo một thỏa thuận mang tính pháp lý ("Thỏa thuận", “Điều khoản dịch vụ” hoặc “Điều khoản sử dụng”) giữa bạn ("bạn" hoặc "của bạn"), và CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG nhằm để quản lý việc bạn sử dụng tất cả nội dung chúng tôi cung cấp thông qua các ứng dụng, ("Nội dung" hoặc “Ứng dụng”). Bằng việc sử dụng hoặc truy cập Ứng dụng, đăng ký xem Nội dung của chúng tôi hoặc mua hàng trong ứng dụng (gọi chung là "(Sử dụng) Home365 ", " hoặc "(Đang sử dụng) Home365"), thể hiện rằng bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản cũng như quy định của Điều khoản sử dụng dịch vụ này.

Ngoài ra, khi sử dụng Ứng dụng, bạn phải tuân theo bất kỳ nguyên tắc hoặc quy tắc của ứng dụng đã được quy định, điều này có thể được quy định và sửa đổi theo thời gian. Tất cả các hướng dẫn hoặc quy tắc này có thể được kết hợp bằng cách tham khảo Điều khoản sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này hoặc toàn bộ Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi, thì bạn không thể tiếp tục sử dụng ứng dụng Home365.

Khi tham gia thỏa thuận này, bạn đặc biệt đồng ý (I) rằng trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp cho tất cả các tranh chấp của bạn với CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG; và (II) từ bỏ tất cả các quyền theo đuổi hoặc tham gia vào một vụ kiện tập thể chống lại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG, các chi nhánh và các bên liên quan liên quan đến ứng dụng và / hoặc trang web.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TỤÊ

Tất cả nội dung bao gồm trong hoặc có sẵn trong ứng dụng (ví dụ: bài hát, đồ họa, hình ảnh, âm nhạc, video và tải xuống kỹ thuật số, nhãn hiệu, kí hiệu dịch vụ, logo, biểu tượng nút, v.v. ) là tài sản và/hoặc được cấp phép cho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG, tất cả đều có bản quyền và các quyền khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ quốc tế.

GIẤY PHÉP VÀ TRUY CẬP

Là người dùng Ứng dụng, bạn được cấp quyền không độc quyền, có thể hủy bỏ và truy cập cũng như sử dụng Ứng dụng với giấy phép có giới hạn (và nó được liên kết với kho Nội dung). Chúng tôi có thể chấm dứt việc cấp phép này bất cứ lúc nào với bất kỳ lý do gì. Bạn có thể sử dụng Ứng dụng và/hoặc Nội dung cho mục đích cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Không được sao chép và tái sản xuất bất kỳ phần nào của Ứng dụng và/hoặc Kho Nội dung dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin, điện tử hoặc cơ khí nào. Bạn không được sử dụng, sao chép, mô phỏng, bắt chước, thuê, cho thuê, bán, sửa đổi, dịch ngược, tháo rời, đảo ngược hệ thống hoặc chuyển đổi Ứng dụng, Nội dung hoặc bất kỳ phần nào trong đó. Bạn không được sử dụng bất kỳ phương tiện tự động hoặc trích xuất dữ liệu nào để truy cập, truy vấn hoặc thu thập thông tin từ ứng dụng hoặc nội dung trừ khi được chúng tôi tuyệt đối cho phép. Chúng tôi bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này. Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thủ tục nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động chính đáng của Ứng dụng và/hoặc Nội dung. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào như áp đặt không hợp lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Là người dùng ứng dụng, quyền của bạn được cung cấp để truy cập ứng dụng để có được thông tin về ứng dụng và/hoặc nội dung đã được liên kết và để đăng ký gói theo dõi sử dụng dịch vụ. Khách vãng lai không được phép truy cập bất kỳ Sản phẩm & Dịch vụ hoặc Nội dung và/hoặc dữ liệu có sẵn cho các thành viên.

DỊCH VỤ CƠ BẢN (MIỄN PHÍ)

Một số lượng hạn chế các bài hát và nội dung khác sẽ được cung cấp cho người dùng ứng dụng miễn phí, và để mở khóa tất cả nội dung, người dùng sẽ nhận được yêu cầu mua trong ứng dụng.

DỊCH VỤ MUA TRONG ỨNG DỤNG VÀ HÓA ĐƠN

Khi đồng ý chọn dịch vụ mua trong ứng dụng, bạn đồng ý thanh toán số tiền theo yêu cầu và cũng được yêu cầu đồng ý với các điều khoản cùng điều kiện của phương thức thanh toán riêng biệt được chọn thông qua Apple App Store hoặc Google Play Store. Khi bạn tải Ứng dụng sẽ thông qua các bên thứ ba nên phải tuân theo các điều khoản sử dụng tương ứng. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG có thể thay đổi giá của bất kỳ hoặc tất cả các gói có sẵn trong ứng dụng, theo quyết định riêng của mình. Nếu bạn không đồng ý với giá thay đổi, bạn có thể không thực hiện giao dịch mua trong ứng dụng.

Việc sử dụng Ứng dụng có thể phải chịu phí tin nhắn tiêu chuẩn, dữ liệu và các khoản phí khác của nhà mạng di động. Nhà cung cấp dịch vụ của bạn cũng có thể cấm hoặc hạn chế ứng dụng, và ứng dụng có thể không tương thích với nhà cung cấp dịch vụ hoặc thiết bị di động của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn để biết thêm thông tin.

TRANH CHẤP

Apple: Apple sẽ xử lý tất cả các hóa đơn và chúng tôi KHÔNG lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của bạn. Bất kỳ tranh chấp hoặc truy vấn thanh toán nào cũng có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email : support@home365.online Trong email, vui lòng cung cấp thông tin đơn đặt hàng của bạn mà bạn đang tranh chấp. Chúng tôi sẽ đánh giá khiếu nại và đưa ra quyết định dựa trên sự thận trọng của chúng tôi.

Google Play: Google Play sẽ xử lý tất cả các hóa đơn và chúng tôi KHÔNG lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của bạn. Trong trường hợp của Google, họ cung cấp cho chúng tôi một cổng thông tin để hoàn lại tiền theo yêu cầu. Vì vậy, trong trường hợp có bất kỳ yêu cầu hoàn lại tiền hoặc hủy bỏ, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email: support@home365.online. Trong email, vui lòng cung cấp thông tin đơn đặt hàng của bạn mà bạn đang tranh chấp. Chúng tôi sẽ đánh giá khiếu nại và đưa ra quyết định dựa trên sự thận trọng của chúng tôi.

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VÀ CHI PHÍ LIÊN QUAN

Bạn chịu trách nhiệm nhận, duy trì và thanh toán tất cả các chi phí liên quan đến việc nhận và bảo trì tất cả điện thoại, phần cứng máy tính, dịch vụ truy cập internet và các thiết bị hoặc dịch vụ khác cần thiết để truy cập và sử dụng Ứng dụng Home365. Bạn phải cung cấp tất cả các thiết bị và phần mềm cần thiết để kết nối với ứng dụng và chịu trách nhiệm đảm bảo rằng những điều đã nói ở trên không làm phiền hoặc can thiệp vào hệ thống vận hành của ứng dụng. Nếu bất kỳ nâng cấp nào trong ứng dụng yêu cầu thay đổi thiết bị hoặc phần mềm của bạn, bạn phải thực hiện các thay đổi này bằng chi phí của mình. Trừ khi được CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG tuyên bố rõ ràng bằng văn bản, mọi tính năng mới hoặc bổ sung của Ứng dụng, bao gồm cả việc phát hành nội dung mới, sẽ phải tuân theo các Điều khoản sử dụng này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc tổn hại nào gây ra cho thiết bị hoặc phần cứng của bạn đối với bất kỳ việc sử dụng nào trong ứng dụng Home365, hoặc bị cáo buộc trong quá trình sử dụng ứng dụng Home365.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ bảo vệ, bồi thường, không gây thiệt hại cho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG và các cán bộ, giám đốc, cổ đông, nhân viên, nhà thầu độc lập, đại lý, đại diện, đối tác, nhà cấp phép, nhà cung cấp và chi nhánh (gọi chung là "Đại lý") và những bên khác của ứng dụng Home365, chống lại mọi khiếu nại, hành động, yêu cầu, trách nhiệm, quyết toán và chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn phí của luật sư, phát sinh từ hoặc liên quan đến:

Bất kỳ vi phạm nào của bạn về các Điều khoản sử dụng hoặc Chính sách quyền riêng tư hoặc bất kỳ luật hiện hành nào. Quyền truy cập hoặc sử dụng ứng dụng Home365. Mọi quyền truy cập hoặc sử dụng ứng dụng Home365 của bên thứ ba. Việc bạn sử dụng bất kỳ Nội dung ứng dụng Home365.

SỬA ĐỔI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG có quyền, bất cứ lúc nào hoặc thỉnh thoảng, sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Quy định sử dụng này. Chúng tôi sẽ đăng hoặc hiển thị các thông báo về thay đổi quan trọng trên trang web và những thay đổi đó sẽ có hiệu lực sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem lại Điều khoản sử dụng, bằng cách kiểm tra ngày "Cập nhật lần cuối" ở cuối tài liệu này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau khi các thay đổi có hiệu lực thể hiện sự đồng ý của bạn đối với các ràng buộc bởi Điều khoản sử dụng được sửa đổi như vậy. Nếu bạn không đồng ý với các thay đổi trong Điều khoản sử dụng, bạn nên ngừng sử dụng Ứng dụng.